Psychiatrisch Patiëntenrecht

Emma Hoffman is tevens gespecialiseerd op het gebied psychiatrisch patiëntenrecht. Dit zijn zaken waarbij personen zijn of dreigen gedwongen te worden opgenomen in een psychiatrische instelling. Een opname binnen de psychiatrie wordt veelal als zeer ingrijpend ervaren. Als persoon ben je dan extra kwetsbaar en dan is goede en betrokken bijstand van belang. Voor de personen die zijn dan wel dreigen te worden opgenomen is het een ingrijpend moment, maar ook voor hun familie en vrienden. Zij hebben vaak het gevoel machteloos te moeten toekijken en hun dierbare niet te kunnen steunen. Ook voor hen is uitleg over de procedure van belang, iets wat Emma Hoffman begrijpt.

Naast de procedure met betrekking tot de opname (externe rechtspositie) verleent Emma Hoffman ook bijstand na de opname (interne rechtspositie). Deze bijstand kan betrekking hebben op het maken van bezwaar en aantekenen van beroep tegen een (op te starten) dwangbehandeling.

Voorbeelden van bijstand betreffende psychiatrisch patiëntenrecht; psychiatrie

  • piketbezoek bij inbewaringstelling
  • verlenging inbewaringstelling
  • (verlenging) voorlopige machtiging
  • voorwaardelijke machtiging
  • omzetting van een voorwaardelijke machtiging naar een voorlopige machtiging
  • bezwaar en beroep tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
  • bezwaar en beroep tegen en schorsing van dwangmedicatie